All Stories

Инсталиране на компютър

Инсталиране и преинсталиране на компютър Напредването на компютри и свързаните с тях технологии, доведе до огромни промени в софтуера и хардуера на компютъра за кратко време. Компютърния софтуер представлява програмите, които работят в компютъра, докато хардуера представлява всичко това, което…
Компьютерная помочь

Компьютерная помочь, ремонт компьютеров, вызов по адрессу.  Компьютерный эксперт и программного обеспечения. Что такое техцентр “Восток” ? Техцентр “Восток”, является компанией, для ремонта компьютеров, ноутбуков, мониторов, телевизоров, принтеров и другого компьютерного оборудования, с базового лагеря “Изток” в Софии. Компания предоставляет…

Computer services, computer repair, on call services. Expert , hardware and software services. What is “Kali Electronics” Ltd? “Kali Electronics” Ltd is company that repairs computers, fix laptops, monitors, TV’s, printers and other computer equipment, with service in kv.”Iztok” in…
Сервиз за компютри, сервиз лаптопи

Сервиз за компютри София, сервиз за лаптопи и монитори “ИЗТОК” Всеки компютър, бил той настолен или преносим, всеки монитор в даден момент може да откаже да работи и тогава трябва да се занесе на сервиз. Сервиз “Изток” разполага с всичко…