Инсталиране на компютър

Инсталиране на компютър

Инсталиране и преинсталиране на компютър

Инсталиране на компютърНапредването на компютри и свързаните с тях технологии, доведе до огромни промени в софтуера и хардуера на компютъра за кратко време. Компютърния софтуер представлява програмите, които работят в компютъра, докато хардуера представлява всичко това, което може да пипнем с ръка, или монитор, клавиатура и всички периферни устройства, които са свързани с него.

Инсталация на компютър. Преинсталиране на компютър.

Операционната система на вашия компютър е важен фактор, който трябва да се прецени и извърши преди да инсталирате какъвто и да е друг софтуер. Това е програма, която прави възможно инсталиране, стартиране и изпълнение на софтуер на вашия компютър и е отговорна за управлението на софтуера и хардуера. Преди да инсталирате операционна система Windows, MAC OS, Linux, първата важна стъпка е да се провери конфигурацията на компютъра и системните изисквания на софтуера. Конфигурацията на компютъра ви трябва да съответства на изискванията на операционната система да се инсталира. Понякога инсталиращия пакет е компресиран в архивиран файл. В тези случаи, преди да инсталирате, ще трябва да декомпресирате всички инсталационните файлове и папки.

Информирайте се от “read me”

Всяка операционна система и софтуер за компютър идва с “READ ME” файл. Този файл съдържа всички инструкции, които са необходими за инсталиране. Понякога, когато инсталирате софтуера, той може да ви помоли да инсталирате друга програма, която е необходима за правилното изпълнение на софтуера. Компютърът може дори да ви подкани да инсталирате софтуер, след като завършите инсталацията. Когато инсталирате някаква софтуерна програма, е препоръчително да затворите всички други програми и инструменти. Някои антивирусен софтуер може дори да изискват да изключите защитната стена и да деактивирате антивирусната програма, за да се инсталират правилно. При инсталиране на софтуерни приложения, свързани с компютърни мрежи или уеб браузери, се препоръчва да деактивирате антивирусната програма и защитната стена. Накрая, за да завършите инсталацията, рестартирайте системата.

Инсталация на компютри и компоненти.

Инсталиране на компютър
Инсталиране на хардуер

С напредването на технологиите, компютърни периферни устройства често се видоизменят и модернизират. За да ги инсталирате, изключете всички захранващи кабели от компютъра, които са свързани към електрическата мрежа преди свързване на новия хардуер. Хардуерът може да включва диск, който съдържа софтуер, който поддържа новия хардуер, така наречените драйвери. Инсталирайте този софтуер, преди да свържете хардуера на компютъра, който трябва да бъде рестартиран, след инсталирането на CD. Има два различни вида на компютърен хардуер. Те са, както следва:

Външен хардуер.

Външното оборудване включва всички периферни устройства, които са свързани с настолен компютър външно, чрез различни хъбове. Това са USB, сериен и паралелен порт, FireWire, Bluetooth, PS/2 и РС карта. Външен монтаж на хардуер може да бъде направен и от обикновен потребител, дори и без много познания за компютри. Хардуерът се свързва към компютъра, след като първо е изключен.

Вътрешен хардуер

Инсталирането на вътрешен хардуер е малко по-сложно и изисква някои основни познания за компютрите. Процесора например има слот, в който трябва да се постави, но първо трябва да се идентифицира вида на слота. Трябва да сте напълно сигурни, че хардуера е правилно включен в гнездото. Страничният панел и винтове се монтират обратно и всички кабели се свързват със съответните им слотове. Едва в края на инсталацията захранващия кабел може да бъде включен в електрическата мрежа и компютъра да се включи.

Компютърната софтуерна и хардуерна инсталация е много лесна, ако притежавате някои основни познания за компютрите. Понякога инсталацията се усложнява и тогава трябва да потърсите професионална помощ.

Share this post