Подсигуряване на запаметени данни в браузерите.

Укрепване на запаметените пароли в браузерите Може би и вие имате запаметени пароли в браузерите, но достатъчно защитени ли са данните ви в тази ситуация? Предпазване от изтичане на лични данни. Всички боравим с Интернет и в повечето случаи и…