Компютърните услуги – видове, значение и необходимост.

Какво да разбираме под ” компютърни услуги “? Какви видове биват компютърните услуги? За кого са важни и кой не може без тях? Тези , а и други въпроси възникват и са особено актуални днес, когато няма дом, офис, магазин,…
Видове компютърни услуги и развитие

Бързо развитие на компютърните услуги. Услугите в областта на информационните технологии и в частност компютърните услуги и PC поддръжката за последните десет години претърпяха значително развитие. Те се промениха до неузнаваемост, благодарение на навлизането на новите технологии. Новият хардуер е…
Видове компютърни услуги: компютърни услуги за дома и офиса

Компютърни услуги за дома и офиса. Посещения по домовете и офисите. Сервиз “Изток” изпълнява широк спектър от експертни услуги и компютърна помощ на повикване. Това е една малка част от дейностите. Професионални услуги по хардуера Сервиз, ремонт и поправка на…